Aanmeldformulier activiteitMachtiging
Machtiging:

Bij aanvang van de cursus ligt er voor u een inschrijfformulier tevens machtiging klaar, welke door u ondertekend dient te worden voor het innen van het cursusgeld.
Zorg dus, dat u uw bankgegevens bij u heeft.

Nog één extra vraag.

Hoe bent u geïnformeerd over deze activiteit van Het Kompas?

Na een bezoek aan Het KompasVia mond op mond reclameGelezen in een krantVia website op internetVia Seniorenweb