Algemeen regelement deelname activiteiten

Hieronder vindt U de wijze waarop deelname aan een activiteit kan plaats vinden.

1. Inschrijvingen deelnemers.

a. Inschrijven kan alleen door gebruik te maken van een inschrijfformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie en/of aan de koffiebar.

b. Inlevering van het formulier bij de administratie of in de bus bij de deur.)

Alleen de administratie kan een deelnemer plaatsen. (zie ook punt 3.)

2. Wachtlijst.

a. De datum van inschrijving (ontvangst/registratie bij administratie) bepaalt de volgorde op de wachtlijst.

b. De (potentiële) deelnemer ontvangt van de administratie binnen 4 weken een bevestiging van ontvangst van de inschrijving, onder vermelding van de vermoedelijke plaatsingstermijn.

c. De wachtlijst ligt op verzoek ter inzage bij het bestuur.

3. Plaatsing.

a. Vóór plaatsing vindt overleg plaats tussen het bestuur en de cursusbegeleider(ster).

b. De plaatsing wordt definitief indien er plaats is en de geldelijke cursusbijdrage is voldaan en wordt door de administratie schriftelijk bevestigd.

c. De cursusbegeleider(ster) ontvangt bericht over de definitieve plaatsing.

4. Opzegging.

a. Opzegging kan alleen schriftelijk, tenminste 4 weken voor het einde van elk kwartaal.

b. Workshops (b.v. computerles) eindigen automatisch na afloop van de cursus.

5. Materiaalkosten.

a. Alle materiaalkosten dienen door de deelnemer zelf te worden betaald.

b. De groepsbegeleider bepaalt in overleg met de deelnemers welke materialen worden aangeschaft.

6. Registratie aanwezigheid deelnemers.

a. De begeleider van een groep is verantwoordelijk voor de aanwezigheidsregistratie van deelnemers.

b. Indien een deelnemer meermaals zonder afmelding afwezig is dan dient het DB (dagelijks bestuur) hiervan in kennis te worden gesteld.

7. Directe verantwoordelijkheid van de begeleider.

a. De begeleider is verantwoordelijk voor het in orde houden van de ‘werkplek’. Dit betekent dat de begeleider er voor zorgt en ook controleert dat de werkplek na afloop van het dagdeel schoon is, dat elektra en/of gas zijn uitgeschakeld enz.

b. De begeleider zal dientengevolge als laatste de werkplek verlaten.

8. Afhandeling van vragen en/of opmerkingen van deelnemers.

a. Vragen/opmerkingen van deelnemers welke binnen de vakdeskundigheid van de begeleider vallen worden door deze afgehandeld.

b. Vragen/opmerkingen van deelnemers welke buiten de vakdeskundigheid van de begeleider vallen dienen aan het bestuur te worden gemeld. Het bestuur zal voor verdere afhandeling zorgen.

9. Communicatie tussen begeleider en bestuur.

a. Om kosten te besparen en snel informatie met de begeleiders te kunnen uitwisselen streeft het AB er naar om via e-mail te communiceren, indien bij begeleider(s) aanwezig. Daartoe dienen de begeleiders hun e-mail adres aan het AB bekend te maken en eventuele wijzigingen (evenals ‘normale’ adreswijziging) door te geven.

In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet beslist het bestuur.

2 reacties

  1. Jet Houbraken oktober 12, 2016 6:53 pm 

    Volgens mij heb ik me al een tijdje geleden ingeschreven voor kleding maken. Ik wil graag meedoen. Dus nog maar eens.

  2. Henk Brouwer oktober 19, 2016 9:06 pm 

    Dag Jet

    Jouw inschrijving kledingmaken is ontvangen op 2016-10-19 09:29

    Henk

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.