Stichting Het Kompas Bladel bestaat in mei 30 jaar

Binnen het Instituut Onderwijs voor Volwassenen hield zich midden jaren 80 in Bladel een gespreksgroep van een man of 10 bezig met de massa ontslagen in bouw en textiel en de behoefte aan sociale contacten bij het wegvallen van hun werk. De noodzaak dat uitkeringsgerechtigden zinvol bezig wilden zijn en “collega’s” konden ontmoeten was duidelijk. Ook advisering en voorlichting m.b.t. hun uitkering was een belangrijke behoefte.

De WAO-gespreksgroep nam het initiatief om e.e.a. een formele status te geven en kozen de stichtingsvorm. De naam was gauw gevonden Het Kompas. Tijdens een van de bijeenkomsten die niet altijd even serieus waren, was het Jan van Beers die om de spanning nog wat op te voeren, zei:  “enne, en nou komt het pas….” Na het gelach bleef een echo hangen.

“Het Kompas”, handig om je te kunnen oriënteren,  je  weg te vinden.

Op 7 mei 1987 werd bij notariële akte de stichting “Het Kompas” opgericht. Mevrouw Ciska Castelijns schonk haar ontvangen gelden bij het afscheid als directrice van de “Levensschool” aan het Heeleind in Bladel, als startkapitaal voor de stichting en melde zich aan als vrijwilliger.

Op verschillen plaatsen in de regio konden groepen terecht in b.v. ruimtes van ondernemers. Het bekendste voorbeeld is de z.g. garage groep die in de garage bij de Aral-pomp in Bladel sleutelde aan auto’s. Deze groep bestaat voor een groot deel nog steeds en zijn inmiddels “oude knarren”.

Al snel ontstond de wens om een eigen gebouw te hebben waar alle groepen bij elkaar onder een dak gezamenlijk hun hobby’s konden uitvoeren.

5 jaar na de oprichting werd onder leiding van Piet Dirkx uit Reusel met een groep van 40 vrijwilligers gestart met de bouw van het eigen gebouw aan de Torendreef in Bladel. De zeer gedreven Piet had met een groep het geld bijeen geschooid bij o.a. gemeentes, kloosters, bedrijven etc. Ook de tientjes bedeladvertenties waren een succes.

In 1994 werd het eigen gebouw, ook toegankelijk voor mindervalide in gebruik genomen en in april 1995 officieel geopend door Burgermeester van de Houdt.

Inmiddels komen wekelijks zo’n 250 mensen hun hobby’s beoefenen en/of een cursus volgen. De deelnemers worden begeleid door een 40-tal deskundige vrijwilligers ieder op hun eigen gebied, die het talent hebben om andere iets te kunnen leren.

Bij Het Kompas zijn jong en oud zonder een betaalde baan welkom., ook degene die nog maar een paar uurtjes per week kunnen werken. De oudste deelnemer bij Het Kompas is 90 jaar en de jongste 17. Het verzorgingsgebied zijn de 4 Kempen Gemeenten, Bladel, Reusel-De Mierden, Eersel en Bergeijk.

“Bij Het Kompas draait het vooral ook om gezelligheid en elkaar ontmoeten. Ik zie weleens dat sommige groepen meer buurten dan dat ze iets doen”, aldus voorzitter Theo van der Velden. “Op 12 en 13 mei gaan we het jubileum uitgebreid vieren met onze vrijwilligers en onze deelnemers”

Op 12 mei met een receptie voor genodigden en deelnemers waarbij Het Kompas volledig “in bedrijf” zal zijn. Na afloop is er een borrel voor alle deelnemers.

Zaterdagavond 13 mei is er een feestavond voor alle vrijwilligers.

Comments are closed.